Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
EchoLink | Rescue Online | Escape Online | Sereď Online | Sereď Online - archív | Reportér 24

ISSN 1338-0389   Dnes je 26. 5. 2019, meniny oslavuje: , zajtra RSS Export článkov
Top panel

Rubriky

Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

TTSK |MM|   V súlade s ustanovením  § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  21. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2013 o 13.00 hod. v Trnave, v zasadacej miestnosti Úradu TTSK,, Starohájska 10, 2. poschodie

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení z 20. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 511/2013/21)
2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK  za obdobie január 2012 – december 2012 (materiál č. 512/2013/21)
3. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2013 – september 2013 (materiál č. 513/2013/21)
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja            č.27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (materiál č. 514/2013/21)
5. Návrh na zloženie Riadiacej komisie na posudzovanie žiadostí v zmysle VZN TTSK č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno-technickú podporu rozvoja športu a mládežníckych aktivít z rozpočtu TTSK (materiál č. 515/2013/21)
6. Návrh na výmenu člena Správnej rady  záujmového združenia právnických osôb „Energetický klaster Centrope“ (EnCC) (materiál č. 516/2013/21)
7. Návrh na spolufinancovanie projektov
1. Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany,
2. Gymnázia J. B. Magina, Beňovského 358/100, Vrbové,
3. Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany,
4. Strednej odbornej školy, Námestie sv. Martina 5, Holíč,
5. Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava, 
6. Strednej odbornej školy J. Zigmundíka 334/5, Vrbové,
7. Strednej priemyselnej školy, Komenského 1, Trnava,
8. Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava,
9. Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Nám. SNP 8, Piešťany,
10. Strednej odbornej školy technickej Galanta – Műszaki Szakközépiskola,
Esterházyovcov, 712/10, Galanta,
11. Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Jurkoviča, Lomonosovova7, Trnava,
12. Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava,
– v  rámci Operačného programu Vzdelávanie, kód výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO (materiál č. 517/2013/21)
8. Návrh na zrušenie  uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa neschválených projektov OvZP TTSK  (materiál č. 518/2013/21)
9. Návrh na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 36/2010/03 zo dňa                10. marca 2010 (materiál č. 519/2013/21)

10. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu TTSK na rok 2012 č. 3/2012 (materiál               č. 520/2013/21)
b) Informácia o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR (materiál č. 521/2013/21)
c) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR zameranej na prímestskú autobusovú dopravu (materiál č. 522/2013/21)
d) Informácia o riešení záväzkov NsP p.o. k 31.12.2012 (materiál č. 523/2013/21)
e) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – december 2012 (materiál  č. 524/2013/21)
f) Informácia o príjmoch a poskytnutej pomoci Nadáciou DAR v roku 2012 (materiál č. 525/2013/21)
g) Informácia o zriadení komisie pre posúdenie vstupu strategického partnera do NsP Dunajská Streda, a.s. a NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. (materiál                 č. 526/2013/21)
h) Informácia o Koncepte riešenia Územného plánu regiónu TTSK (materiál       č. 527/2013/21)
i) Informácia  o CETC – ROUTE 65 (Centrálny európsky dopravný koridor) (materiál č. 528/2013/21)
j) Informácia k zohľadneniu špecifík jednotlivých škôl pri rozpise normatívnych príspevkov v roku 2013 (materiál č. 529/2013/21)
k) Informácia o odstúpených podaniach z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (materiál č. 530/2013/21)
l) Informácia – Koncepcia rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave (materiál     č. 531/2013/21)
m) Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) pre oblasť podpory 2.1a podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (kód výzvy ROP-2.1a-2012/01) (materiál č. 532/2013/21)
n) Informácia k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne  komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP- 5.1-2012/01 (materiál č. 533/2013/21)
o) Informácia o podpise „Memoranda o porozumení vo veci sériového cezhraničného majetku Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ uzatvoreného medzi Juhomoravským krajom (Česká republika) a Trnavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) (materiál č. 534/2013/21)
p) Informácia – Ocenenie „Podnikateľský región roka pre rok 2012 (EER)“ – príprava kontrolných dní 20. - 21. marca 2013 (materiál č. 535/2013/21)
q) Informácia o súčasnom stave v  Slovenskom Dome Centrope (SDC) (materiál č. 536/2013/21)
r) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dňu 31.12.2012) (materiál č. 537/2013/21)
s) Informácia – Vyhodnotenie používania systému Fabasoft organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a zamestnancami Úradu TTSK za rok 2012 (materiál č. 538/2013/21)
t) Informácia o činnosti Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja za obdobie rokov 2009 – 2012 (materiál           č. 539/2013/21)
u) Informácia o príprave publikácie Regionálna encyklopédia športu v TTSK (materiál č. 540/2013/21)
v) Informácia – Vyhodnotenie podujatí konaných v roku 2012 pri príležitosti     1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a aktualizácia podujatí pripravovaných v roku 2013 (materiál č. 541/2013/21)
w) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od decembra 2012 do februára 2013 (materiál č. 542/2013/21)
x) Informácia o príprave mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, dňa 13.03.2013 (materiál č. 543/2013/21)

11. Rôzne

12. Interpelácie

 


Ing. Tibor Mikuš, PhD. 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Kto je online
Vyhľadávanie
Zdravotnícke pomôcky Označenie inzercie
Posledné komentáre
Bottom panel

© www.regiononline.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na www.regiononline.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign